0

BOARD PHÂN TẦN 2 ĐƯỜNG TIẾNG (2 TREBLE 1 BASS)

90,000đ

Board phân tần có công suất tổng 250w

Có 2 đường tiếng là 1 BASS 2 TREBLE

Board phân tần sử dụng trong các án ráp loa vừa và nhỏ

Số lượng :
Quốc Thái 0167.517.4365