0

BOARD PHÂN TẦN 2 ĐƯỜNG TIẾNG CÔNG SUẤT 500W (1 CÁI)

160,000đ

BOARD PHÂN TẦN 2 ĐƯỜNG TIẾNG TỔNG CÔNG SUẤT LOA 500W

1 BASS 

1 TREBLE

THÍCH HỢP SỬ DỤNG CHO LOA BASS 3 TẤT ,4 TẤT COLI 75 

BOARD CÓ TÍCH HỢP BÓNG ĐÈN BẢO VỆ CHÁY LOA

Số lượng :
Quốc Thái 0167.517.4365