0

R 0805 (5%) 470 OHM (50 CON)

2,000đ

Số lượng :
Quốc Thái 0167.517.4365